Tawaran Diskaun Bayaran Tunggakan Yuran 1 April - 30 Jun 2017

Thursday, 06 Apr 2017
Sukacita dimaklumkan, MMC akan menawarkan diskaun bagi bayaran tunggakan pelajar bermula 1 April sehingga 30 Jun 2017. Tawaran diskaun ini dibuka kepada semua pelajar mengikut syarat dan terma yang berikut:

1. Diskaun hanya sah diberikan mengikut jumlah tunggakan yang dibayar penuh didalam tempoh tawaran.

2. Tawaran diskaun diberikan kepada pelajar yang sedang menanti graduasi atau berstatus tidak aktif.

3. Akaun pelajar bukan di bawah seliaan DCA – Debt Collection Agency.

Tawaran diskaun yang diberikan adalah mengikut inbois terakhir pelajar:

i. Lebih dari 4 tahun : 40%
ii. 2 - 4 tahun : 30%
iii. Kurang dari 2 tahun : 10%

Sebarang pertanyaan berkaitan tawaran diskaun boleh berhubung dengan pegawai yang berkenaan:

i. Abdul Syukur Bin Muhamad Sharif 03-2020 4360
ii. Ashwinie Mogan 03-2020 1425

Sekian, terima kasih.Multimedia College