PEMULANGAN JUBAH

 

Jubah hendaklah dipulangkan selepas Majlis Konvokesyen tamat iaitu pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Graduan.

Kegagalan memulangkan jubah boleh menyebabkan sijil diploma dan transkrip ditahan olehUnit Peperiksaan. 

Kelewatan memulangkan jubah pada tarikh yang ditetapkan akan menyebabkandeposit jubah tidak akan dipulangkan. 

Sebarang kerosakan atau kehilangan akan dikenakan bayaran gantirugi.

 

Copyright © 2013 Multimedia College. All rights reserved.