PERATURAN PAKAIAN

PERINGATAN:

SEMUA GRADUAN DIINGATKAN UNTUK MEMATUHI KOD PEMAKAIAN INI. KEGAGALAN UNTUK MEMATUHINYA AKAN MENYEBABKAN SAUDARA/I TIDAK DIBENARKAN MENYERTAI MAJLIS KONVOKESYEN INI.

Copyright © 2013 Multimedia College. All rights reserved.